YeganehSaleManager@Yeganehstp.com
  02122250606 - 02122221697 - 09124435378

Previous Next

11570_PD_Iodoform_Paste.jpg ضد درد خفیف ، ضد عفونی کننده به صورتی که با ترشح و زخم و اسیدهای چرب واکنش نشان داده و با ترکیب شدن با مواد پروتنیک ، یک میکروب کش فعال میشود . کاربری پیشگیری از عفونت های پریودنتال ضد عفونی کننده پانسمان فک بالا جهت استفاده از برش لازم به تناسب داخل حفره . می تواند در محل برای 2 تا 8 روز قبل از حذف در پایان درمان باقی می ماند. هشدار امکان حساسیت میباشد . نگهداری در دمای اتاق بین 15 درجه سانتی گراد و 25 درجه سانتی گراد، دور از نور مستقیم.